Het verhaal van de vlinder " De geboorte van een vlinder ”
Een man zag hoe een vlinder vele uren bezig was om zich door de opening van zijn cocon te
wurmen. Plots leek het of de vlinder niet meer vooruitging en niet meer verder kon. Op dat moment besliste de man dat hij de vlinder zou gaan helpen. Hij pakte een schaar en knipte de rest van de cocon open en de vlinder kwam er gemakkelijk uit. Maar het lichaam van de vlinder was opgezwollen met kleine verschrompelde vleugels. De man bleef continu kijken, omdat hij verwachtte dat de vleugels zich ieder moment zouden openslaan, maar dat gebeurde niet... wat wel gebeurde was, dat de vlinder de rest van zijn leven rondkroop met een gezwollen lichaam en gekreukte vleugels. Hij heeft nooit kunnen vliegen.

De man kon niet begrijpen, dat zijn daad, die hij met liefde en de beste intenties had uitgevoerd een verandering had aangebracht in de manier waarop dingen horen te lopen. Hij was zich er niet van bewust, dat de worsteling die de vlinder moest maken om door de kleine opening te gaan, de natuurlijke weg was om vocht vanuit het lijf in de vleugels te persen zodat hij - éénmaal uit de cocon -zou kunnen vliegen.

Soms zijn worstelingen precies wat we nodig hebben in het leven.
Als we geen obstakels in ons leven zouden hebben, zouden we niet groeien.
We zouden niet zo sterk zijn en... We zouden nooit kunnen vliegen!

Ik vroeg om kracht.........

en kreeg moeilijkheden om me sterk te maken.

Ik vroeg om wijsheid.......

en kreeg problemen om op te lossen.

Ik vroeg om voorspoed...

en kreeg verstand om te kunnen werken.

Ik vroeg om moed…........

en kreeg obstakels om te overwinnen.

Ik vroeg om liefde...........

en kreeg mensen op mijn weg met problemen, die ik kon helpen.

Ik vroeg om gunsten.......

en kreeg kansen.

Ik kreeg NIETS wat ik wilde... maar ik kreeg ALLES wat ik nodig had!

Reactie van een nabestaande:
Het is alleen zo keihard om met onze aardse zintuigen dit te moeten beleven zonder het grote geheel (nog) te kunnen inzien.